C̀n bán l đ́t A13/48 trong khu đ thị Bình Nguyn 85.2m2,

 Giá hịn tại tháng 02 - 2017, 36 trịu/m2 (3 tỷ 67 trịu 200 nghìn VNĐ).

 2 Mặt tìn.

HÌNH ẢNH THỰC T́ VÀ VỊ TRÍ L Đ́T

Anh chị click v xem nha

Mặt trước đ́i dịn h̀ bơi (trái tim của khu đ thị).
Mặt Sau là đường Đào sư tích.

L đt duy nh́t to nh́t đ́i dịn h̀ bơi.

 Nn giá cao hơn các l khác.

ĐÌU ĐẶC BỊT L ĐT NÀY TR̀I LN HƠN 3 M SO VỚI CÁC L KHÁC

. Nn ŕt phù hợp với phong thủy .

 Call : 0902654808 Sơn.
Vị trí

Ngay Làng Đại Học Qúc Gia, ḅnh vịn đại học Qúc Gia, ḱt ńi ra b́n xe Mìn Đng, Ga Metro.