CALL : 01215778650

Lập Báo cáo tài chính, Hoàn thiện sổ sách, Quyết toán thuế                 

Tại TP HCM  ƯU Tiên Quận 9  , Thủ đức , Dĩ an B́nh dương           huynhhien1010

Liên hệ :

Huỳnh Thị Hiền 

Địa chỉ : 130 C1 Lă Xuân Oai, Tân Nhơn Phú  A, Q9                                                               

Điện thọai: 01215778650

Email:  huynhhien1010@tuvandautuchungkhoan.com

Kinh nghiệm 5 năm làm trong Dịch vụ kế toán - Thuế   Phân tích báo cáo tài chính Doanh nghiệp Tư vấn đầu tư chứng khoán

Giá chỉ 500.000 đến 1.500.000 VNĐ

Đừng  ngại khi liên hệ với chúng tôi .Dù quy mô công ty bạn lớn hay nhỏ . Chúng tôi vẫn xem khách hàng là thượng đế . Chúng tôi tính Với giá ưu đăi nhất theo Đặc thù từng doanh nghiệp

Dưới đây chỉ là giá tham khảo . Theo thời giá thị trường . Dĩ nhiên giá chúng tôi sẽ Ok hơn khi trao đổi trực tiếp tại  quư công ty.

BẢNG GIÁ

DỊCH VỤ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

 

I. DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ TRỌN GÓI             

Bao gồm các hạng mục sau:

 

       1. KÊ KHAI VÀ BÁO CÁO THUẾ GTGT

Số lượng hóa đơn, chứng từ / tháng

Phí dịch vụ ( vnđ/tháng)

Từ   01   đến   50   hóa đơn

300.000

Từ   51   đến   150   hóa đơn

500.000

Từ  151  hóa đơn  trở  lên

500.000 – 700.000

 

  
2. KÊ KHAI, BÁO CÁO VÀ QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN

Số lượng lao động cần kê khai

Phí dịch vụ ( vnđ/tháng)

Từ   01  đến   30   lao động

200.000

Từ   31  đến   50  lao động

300.000

Từ   51  lao động  trở  lên

400.000 – 500.000

     

 

  
3. HẠCH TOÁN VÀ LẬP SỔ SÁCH KẾ TOÁN

Loại h́nh doanh nghiệp

Số lượng hóa đơn/tháng

Phí dịch vụ ( vnđ/tháng)

THƯƠNG MẠI

DỊCH VỤ

TƯ VẤN

Từ 01 đến 50 hóa đơn

1.500.000

Từ 51 đến 100 hóa đơn

2.000.000

Từ 101 hóa đơn trở lên

2.000.000 – 3.000.000

SẢN XUẤT – GIA CÔNG

Theo đặc thù doanh nghiệp

2.500.000 – 4.500.000

XÂY DỰNG – LẮP ĐẶT

Theo đặc thù doanh nghiệp

2.500.000 – 7.000.000

 

  
4. BÁO CÁO TÀI CHÍNH  – QUYẾT TOÁN THUẾ

Loại h́nh doanh nghiệp

Phí dịch vụ (vnđ/năm)

THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ - TƯ VẤN

3.000.000

SẢN XUẤT – GIA CÔNG

4.000.000

XÂY DỰNG – LẮP ĐẶT THIẾT BỊ

5.000.000

 

      

 

 

II. DỊCH VỤ HOÀN THIỆN SỔ SÁCH  - BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Áp dụng đối với các doanh nghiệp không sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói của TVDTCK và có nhu cầu hoàn thiện lại hệ thống kế toán trong một hoặc nhiều năm tài chính .

                       

                        Nội dung dịch vụ :

                        - Kiểm tra rà soát hệ thống kế toán
                                    - Hạch toán và lập toàn bộ sổ sách kế toán

- Lập báo cáo tài chính
- Nộp bổ sung, thay thế BCTC  nếu cần thiết.

                        - Hỗ trợ giải tŕnh hồ sơ kế toán khi Quyết toán thuế doanh nghiệp

 

Loại h́nh doanh nghiệp

Số lượng chứng từ / năm

Phí dịch vụ (vnđ/năm)

THƯƠNG MẠI

DỊCH VỤ

TƯ VẤN

Từ 01 đến 200

8.000.000  -  12.000.000

Từ 200 đến 500

12.000.000   -  15.000.000

Từ 500 - 1000

15.000.000   -  20.000.000

Từ 1000 trở lên

20.000.000   -  25.000.000

SẢN XUẤT – GIA CÔNG

Theo đặc thù doanh nghiệp

22.000.000  -  35.000.000

XÂY DỰNG – LẮP ĐẶT

Theo đặc thù doanh nghiệp

25.000.000  -  40.000.000

                       Phí dịch vụ có thể được điều chỉnh căn cứ theo hiện trạng thực tế của doanh nghiệp, thời gian
                         hoàn thành và thời điểm thực hiện trong năm.

 

III. DỊCH VỤ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Áp dụng đối với các doanh nghiệp đă thực hiện đầy đủ và chính xác công tác kế toán trong năm, có dữ liệu và sổ sách kế toán đầy đủ phục vụ công tác lập báo cáo tài chính. 

 

                        Nội dung dịch vụ :

                        - Kiểm tra và tiếp nhận số liệu, chứng từ kế toán.
                        - Lập báo cáo tài chính theo hiện trạng số liệu của doanh nghiệp .
         

Loại h́nh doanh nghiệp

Phí dịch vụ (vnđ)

Thương mại – Dịch vụ - Tư vấn

4.000.000

Sản xuất – Gia công

5.000.000

Xây dựng – Lắp đặt

5.000.000  -  7.000.000

 

 

 

                Ghi chú : Phí dịch vụ phụ thuộc vào quy mô , đặc thù hoạt động của từng doanh nghiệp.