Tỷ lệ tăng trưởng vốn đầu tư vào Việt Nam trong 4 tháng đầu năm

Tỷ lệ tăng trưởng vốn đầu tư vào Việt Nam trong 4 tháng đầu năm

13/05/2021 0 Mạc Loan 179
6 phút, 45 giây để đọc.

Nền kinh tế Việt Nam đang trên đà phục hồi từ sau hậu quả của dịch covid 19. Sau những tác động xấu của dịch ảnh hưởng đến nền kinh tế thì hiện nay. Dịch đang có những dấu hiệu được kiểm soát. Các công ty, nhà máy đã trở lại đi vào sản xuất. Nền kinh tế cũng bắt đầu có những dấu hiệu phục hồi biểu hiện ở nguồn vốn FDI nước ngoài vào Việt Nam đã tăng so với cùng kỳ năm trước. Việt Nam đang trở thành một trong những thị trường có tiềm năng phục hồi xứng đáng để đầu tư dài hạn. Thể hiện ở tỷ lệ vốn đầu tư nước ngoài đổ vào thị trường Việt Nam liên tục tăng trong 4 tháng đầu năm 2021.

Vốn đầu tư FDI từ nước ngoài tăng so với cùng kỳ năm trước

Việt Nam đang có số vốn đầu tư FDI từ nước ngoài tăng so với cùng kỳ năm trước

Tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tính đến cuối tháng 4 năm 2021. Bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn. Giá trị mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 12.25 tỷ USD, giảm 0.7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó có 451 dự án được cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 8.46 tỷ USD. Giảm 54.2% về số dự án và tăng 24.7% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. 4 tháng đầu năm 2021 vốn đăng ký dự án FDI tăng 24.7% so với cùng kỳ năm trước

Tổng số vốn nước ngoài vào Việt Nam tính đến ngày 20/4/2021 bao gồm vốn đăng ký cấp mới. Các loại vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn. Vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 12.25 tỷ USD. Tỷ lệ này đang giảm 0.7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó có 451 dự án được cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 8.46 tỷ USD. Giảm 54.2% về số dự án và tăng 24.7% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

Tỷ lệ tăng trưởng của các dự án có vốn đầu tư nước ngoài

Tỷ lệ tăng trưởng của các dự án có vốn đầu tư nước ngoài

Theo Tổng cục Thống kê thì có 263 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt 2.75 tỷ USD, giảm 10.6%. Có 1,151 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị góp vốn 1.05 tỷ USD, giảm 57.8%.

Trong tổng số lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài có 290 lượt góp vốn làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị vốn góp là 423.6 triệu USD và 861 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với giá trị 623.5 triệu USD.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 4 tháng đầu năm ước tính đạt 5.5 tỷ USD. Tăng trưởng 6.8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó công nghiệp chế biến. Chế tạo đạt 3,970 triệu USD, chiếm 72.2% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện. Hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 775.6 triệu USD, chiếm 14.1%. Sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 376.3 triệu USD, chiếm 6.8%.

Tỷ lệ tăng trưởng vốn trong 4 tháng đầu năm

Trong 4 tháng đầu năm, ngành sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí được cấp phép mới đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký đạt gần 5 tỷ USD. Số vốn đầu tư cho những dự án này chiếm 59% tổng số vốn đăng ký cấp mới. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 2.41 tỷ USD, chiếm 28.5%, các ngành còn lại đạt 1.06 tỷ USD, chiếm 12.5%.

Tỷ lệ tăng trưởng vốn trong 4 tháng đầu năm đối với các ngành

Nếu tính cả vốn đăng ký bổ sung của các dự án đã cấp phép từ các năm trước thì ngành sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt gần 5 tỷ USD (không có vốn đăng ký bổ sung), chiếm 44.5% tổng số vốn. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 4.77 tỷ USD, chiếm 42.6%. các ngành còn lại đạt 1.44 tỷ USD chiếm 12,9%.

Đối với hình thức góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài. Vốn đầu tư vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt hơn 417.2 triệu USD. Con số này đã chiếm 39.8% tổng vốn. Bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và kinh doanh bất động sản lần lượt đạt 140.1 triệu USD và 139.9 triệu USD, cùng chiếm 13.4%. các ngành còn lại đạt 350 triệu USD, chiếm 33.4%.

Cách thức phân bổ và điều chỉnh vốn trong các dự án lớn

Cách thức phân bổ và điều chỉnh vốn trong các dự án lớn

Một số dự án lớn trong 4 tháng đầu năm như: Dự án Nhà máy điện LNG Long An I và II (Xin-ga-po) với tổng vốn đăng ký trên 3.1 tỷ USD. Dự án Nhà máy nhiệt điện Ô Môn II (Nhật Bản) với tổng vốn đăng ký trên 1.31 tỷ USD. Dự án LG Display Hải Phòng (Hàn Quốc), điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 750 triệu USD. Dự án Công nghệ tế bào quang điện Jinko Solar PV Việt Nam (Hồng Công) với tổng vốn đầu tư đăng ký 498 triệu USD.

Trong số 67 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong 4 tháng đầu năm. Xin-ga-po là nhà đầu tư lớn nhất với 4,413.8 triệu USD. Chiếm 52.2% tổng vốn đăng ký cấp mới. Nhật Bản 1,796.3 triệu USD, chiếm 21.2%. Đặc khu hành chính Hồng Công (Trung Quốc) 774.9 triệu USD, chiếm 9.2%. Trung Quốc 576.2 triệu USD, chiếm 6.8%. Hàn Quốc 248.7 triệu USD, chiếm 2.9%. Mỹ 148.8 triệu USD, chiếm 1.8%.

Tình hình vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài

Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 4 tháng đầu năm có 18 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư. Với tổng số vốn đầu tư của phía Việt Nam là 142.8 triệu USD. Tăng gấp 2.7 lần so với cùng kỳ. Có 9 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn tăng thêm đạt 403.2 triệu USD, gấp 25.5 lần so với cùng kỳ.

Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài. 4 tháng đạt 545.9 triệu USD, gấp 7.9 lần so với cùng kỳ. Trong đó hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ đạt 270.8 triệu USD, chiếm 49.6%. Lĩnh vực bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác đạt 147.8 triệu USD. Chiếm 27.1% tổng vốn đầu tư. Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản đạt 76.9 triệu USD, chiếm 14.1%.

Trong 4 tháng đầu năm có 15 quốc gia và vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam. Trong đó Mỹ là nước dẫn đầu với 302.3 triệu USD, chiếm 55.4%. Đứng thứ hai là Cam-pu-chia 89.1 triệu USD, chiếm 16.3%. Tiếp theo lần lượt là Pháp, Ca-na-da, Đức, Hà Lan cùng đạt 32 triệu, cùng chiếm 5.9%.

Nguồn: vinacorp.vn