Vấn đề phạt chậm nộp thuế giá trị gia tăng khi hàng xuất khẩu bị trả về

Vấn đề phạt chậm nộp thuế giá trị gia tăng khi hàng xuất khẩu bị trả về

11/05/2021 0 Phạm Ánh 440
6 phút, 3 giây để đọc.

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam viết tắt VASEP vừa kiến với nghị Bộ Tài chính xem xét lại việc chậm nộp thuế giá trị gia tăng. Đối với các công ty bị trả lại hàng xuất khẩu (kể từ thời điểm xuất khẩu và sớm có đủ số lượng xuất khẩu từ ngày gửi hàng). Tài liệu phù hợp có thể giúp các công ty thủy sản liên hệ với cơ quan thuế và thực hiện các thủ tục thuế giá trị gia tăng khi trả lại hàng hóa xuất khẩu. Sau khi nhận được đơn khiếu nại của nhiều DN khi nhập lại hàng XK bị trả lại hàng XK chậm nộp thiếu thuế VAT, Vasep đã có đơn gửi Bộ Tài chính cho rằng khó khăn, tăng gánh nặng cho DN.

Phạt chậm nộp thuế giá trị gia tăng với DN có hàng bị trả về là bất công

Hiệp hội Vasep đứng ra bảo vệ Doanh nghiệp

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam (Vasep). Việc doanh nghiệp phải nộp lại khoản thuế giá trị gia tăng đã được hoàn trước đây là đúng. Nhưng việc doanh nghiệp bị phạt tiền chậm nộp tính từ lúc xuất khẩu lô hàng là “bất công đối với doanh nghiệp”.

Vasep vừa kiến nghị Bộ Tài chính xem xét lại việc phạt chậm nộp thuế VAT của doanh nghiệp. Có lô hàng xuất khẩu bị trả về tính từ khi xuất khẩu lô hàng. Sớm có văn bản hướng dẫn đầy đủ và phù hợp. Để giúp các doanh nghiệp thủy sản có cơ sở liên hệ và làm thủ tục. Liên quan đến thuế Giá trị gia tăng với cơ quan thuế khi có lô hàng xuất khẩu bị trả về.

Vasep vừa kiến nghị Bộ Tài chính xem xét lại việc phạt chậm nộp thuế VAT

Hiệp hội này gửi kiến nghị tới Bộ Tài chính sau khi nhận được phản ánh từ một số doanh nghiệp. Về bất cập trong quy định phạt chậm nộp thuế Giá trị gia tăng. Khi nhập khẩu lại các lô hàng xuất khẩu bị trả lại. Tính từ khi xuất khẩu lô hàng. Việc này gây khó khăn và làm gia tăng gánh nặng cho các doanh nghiệp.

Ý kiến của Tổng cục thuế

Trước đó, ngày 8/11/2019, Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) đã có Công văn số 4593/TCT-KK (CV 4593). Trả lời Cục Thuế Tp.Hồ Chí Minh về trường hợp của Công ty TNHH Điện tử Sam Sung HCMC. Vướng mắc khi kê khai hàng XK bị trả lại khi đã được cơ quan thuế hoàn thuế.

Tại công văn này, Tổng cục Thuế trả lời rằng, Sam Sung HCMC đã xuất khẩu hàng hóa, đã kê khai. Được cơ quan thuế giải quyết hoàn thuế Giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa xuất khẩu theo quy định. Sau đó khách hàng nước ngoài trả lại hàng hóa đã xuất. Theo đó, doanh nghiệp này phải thực hiện khai bổ sung. Hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế khai xuất khẩu hàng hóa bị trả lại. Đồng thời phải nộp lại số tiền thuế VAT đã được hoàn tương ứng với giá trị hàng hóa xuất khẩu bị trả lại. Nộp tiền chậm nộp theo quy định.

Vasep đề nghị Bộ Tài chính xem xét

Vướng mắc của Sam Sung HCMC trong vấn đề phạt chậm nộp thuế VAT

Theo Vasep, vướng mắc của Sam Sung HCMC cũng đang là khó khăn mà một số doanh nghiệp thủy sản đang gặp phải. Khi xuất khẩu hàng hóa, các doanh nghiệp sẽ kê khai. Được cơ quan thuế giải quyết hoàn thuế Giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa xuất khẩu.

Bộ Tài chính xem xét tạo điều kiện cho Doanh nghiệp

Tuy nhiên, trong trường hợp một thời gian sau, vì lý do nào đó mà khách hàng trả lại hàng. Doanh nghiệp phải làm thủ tục tái nhập lại hàng. Khi đó, bên cạnh việc phải kê khai. Nộp lại tiền thuế Giá trị gia tăng đã được hoàn trước đây. Doanh nghiệp còn phải nộp thêm tiền phạt chậm nộp tính từ lúc doanh nghiệp được hoàn thuế Giá trị gia tăng.

Tại công văn kiến nghị gửi Bộ Tài chính, Vasep cho rằng, việc doanh nghiệp phải nộp lại khoản thuế Giá trị gia tăng đã được hoàn trước đây là đúng. Nhưng việc doanh nghiệp bị phạt tiền chậm nộp tính từ lúc xuất khẩu lô hàng là bất công đối với doanh nghiệp. Vì khi xuất khẩu hàng hóa. Doanh nghiệp không thể biết trước được việc lô hàng đó bị trả lại và bị trả lại vào thời điểm nào.

Bộ Tài chính xem xét để giúp Doanh nghiệp

“Doanh nghiệp đã thiệt hại do bị trả lại hàng, lại còn phải chịu chi phí phạt chậm nộp tính từ khi xuất khẩu. Nhiều lô hàng xuất khẩu vài tháng sau thậm chí cả năm sau mới bị trả lại. Do vậy khoản tiền phạt nộp chậm mà doanh nghiệp phải chi trả là rất lớn. Khiến gánh nặng chi phí của doanh nghiệp càng cao. Nhất là trong bối cảnh các doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn về sản xuất. Kinh doanh do Covid-19”, Hiệp hội Vasep nêu quan điểm.

Để giúp doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất. Tăng cường năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế theo các nghị quyết của Chính phủ. Vasep đề nghị Bộ Tài chính xem xét lại việc này. Không hồi tố thời gian chậm nộp thuế Giá trị gia tăng khi tái nhập hàng xuất khẩu đã được hoàn thuế Giá trị gia tăng bị trả về.

Vasep cũng kiến nghị Tổng cục Thuế có văn bản hướng dẫn đầy đủ và phù hợp. Để giúp các doanh nghiệp có cơ sở liên hệ và làm thủ tục. Liên quan đến thuế Giá trị gia tăng với cơ quan thuế khi có lô hàng xuất khẩu bị trả về.

Mức phạt chậm nộp thuế VAT hiện hành

Tại Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Ngân hàng nhà nước liên tục gia hạn việc nộp thuế

Thông tư này quy định, số tiền chậm nộp thuế xuất khẩu, nhập khẩu = mức tính số tiền chậm nộp x Số ngày chậm nộp tiền thuế x Số tiền thuế chậm nộp. Trong đó, mức tính số tiền chậm nộp là 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp. Thay vì 0,05%/ngày như quy định trước đây tại Thông tư 38/2015/TT-BTC.

Các trường hợp người nộp thuế phải nộp tiền chậm nộp bao gồm:

– Nộp tiền thuế chậm so với thời hạn quy định, thời hạn được gia hạn nộp thuế. Thời hạn ghi trong quyết định ấn định thuế và văn bản xử lý về thuế của cơ quan có thẩm quyền;

– Nộp bổ sung tiền thuế thiếu do khai sai số tiền thuế phải nộp. Số tiền thuế được miễn, số tiền thuế được giảm, số tiền thuế được hoàn.

Nguồn: vneconomy.vn