Việt Nam đẩy mạnh trí tuệ nhân tạo trong gian lận thuế

Việt Nam đẩy mạnh trí tuệ nhân tạo trong gian lận thuế

11/05/2021 0 Phạm Ánh 476
6 phút, 56 giây để đọc.

Đến năm 2030, trí tuệ nhân tạo sẽ chi phối các hoạt động tài chính và ngân sách … Ngày 28/4, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã có buổi làm việc với Tập đoàn FPT để bàn về khả năng ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số trong ngành tài chính. Theo Bộ trưởng Hồ Đức Phớc, trong những năm qua, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực tài chính. Tập trung vào mục tiêu cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho cá nhân và doanh nghiệp trên cơ sở chuẩn hóa thủ công. Cải cách thủ tục hành chính làm giảm gian lận thuế, chứng khoán.

Ứng dụng công nghệ 4.0 vào làm việc hiệu quả

Ngành tài chính đã áp dụng nhiều hình thức hỗ trợ dịch vụ qua các thiết bị công nghệ tích hợp. Xây dựng hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành cho lãnh đạo. Cung cấp thông tin đa chiều, hỗ trợ phân tích, thống kê, dự báo. Xây dựng các kho dữ liệu chuẩn theo công nghệ hiện đại…

Đặc biệt, hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc tích hợp, Quản lý thuế tập trung, Hệ thống tự động hóa thủ tục Hải quan và Hải quan một cửa Quốc gia, Hệ thống trao đổi dữ liệu số ngành tài chính… “Đến nay, 100% thủ tục hành chính của Bộ Tài chính đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến với nhiều tiện ích đã giúp giảm thời gian, chi phí. Đem lại sự hài lòng cho các tổ chức và cá nhân, doanh nghiệp khi tham gia giao dịch với cơ quan tài chính…”, ông Hồ Đức Phớc cho biết.

Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số phục vụ công

Cũng theo Bộ trưởng, trong thời gian tới ngành tài chính sẽ tập trung cho việc ứng dụng công nghệ thông tin. Chuyển đổi số phục vụ công tác lãnh đạo, quản lí và điều hành những nhiệm vụ trọng yếu. Đặc biệt là đối với các lĩnh vực ngân sách nhà nước, thuế, hải quan, kho bạc nhà nước… Đây sẽ là xương sống xuyên xuốt trong quá trình lãnh đạo, điều hành của ngành tài chính.

Mục tiêu cho các năm tiếp theo

Ngay trong năm 2021, ngành tài chính sẽ từng bước triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Trợ lý ảo trong một số hoạt động nghiệp vụ chủ chốt và hoạt động chỉ đạo điều hành của ngành tài chính. Như: trong hoạt động điều hành, xây dựng, hoạch định, đánh giá chính sách, quản lý rủi ro trong lĩnh vực Thuế, Hải quan. Kiểm soát chi ngân sách nhà nước, thị trường chứng khoán,…

Theo đó, các thiết bị di động, robot, dữ liệu mạng xã hội… sẽ được kết nối. Dữ liệu được thu thập, phân tích và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ người quản lý. Cung cấp chủ động các dịch vụ tài chính công mới cho người dân, doanh nghiệp. Theo mô hình cá nhân hóa trên nhiều kênh cũng như phương tiện giao tiếp.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh, phấn đấu đến năm 2030 trí tuệ nhân tạo. Trợ lý ảo trở thành phổ biến trong hoạt động điều hành, xây dựng, hoạch định, đánh giá chính sách của Bộ Tài chính. Cung cấp dịch vụ tài chính số cho người dân, doanh nghiệp thông qua các kênh giao tiếp số. Được thực hiện bởi các ứng dụng trí tuệ nhân tạo…

Trí tuệ nhân tạo giảm thời gian xử lý các thủ tục hành chính

Là doanh nghiệp được chọn hợp tác và vấn đề ứng dụng công nghệ thông tin của ngành tài chính nhiều năm qua, Chủ tịch Tập đoàn FPT Trương Gia Bình cho biết: đối với ngành tài chính thì dữ liệu quan trọng nhất chính là các giao dịch. Trong đó, dữ liệu về hoá đơn điện tử nếu làm sáng tỏ được sẽ đạt được sự minh bạch.

Đơn giản hóa các thủ tục giấy tờ cũ

Ngoài ra, thương mại điện tử hiện nay đang là lĩnh vực có tốc độ tăng trưởng mạnh về quy mô và khối lượng giao dịch. Nếu cơ quan chức năng giám sát, quản lý được các hồ sơ giao dịch thì sẽ tăng tốc độ xử lý thông tin. Tăng tính minh bạch và nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Chủ tịch FPT cũng nêu đề xuất về việc chuyển đổi số trong ngành tài chính. Cần hoàn thiện trong thời gian tới như: cung cấp dịch vụ cho người nộp thuế. Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong nghiệp vụ đăng ký thuế đối với người nộp thuế cá nhân, tăng thu, chống gian lận. Triển khai hóa đơn điện tử để tăng thu, giảm gian lận thuế giá trị gia tăng tăng thuế thu nhập doanh nghiệp. Hỗ trợ cơ quan hải quan xác định giá tính thuế, quản lý rủi ro. Luân chuyển chứng từ thu ngân sách giữa các đơn vị liên quan. Giám sát giao dịch chứng khoán, phòng chống tội phạm tài chính trên thị trường chứng khoán. Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính…

Triển khai ứng dụng AI

Ngay trong năm 2021 này ngành tài chính sẽ từng bước triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và trợ lý ảo trong một số hoạt động nghiệp vụ. Chủ chốt và hoạt động chỉ đạo điều hành của ngành tài chính. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết. Tới đây Bộ Tài chính sẽ xây dựng chiến lược phát triển công nghệ thông tin đến năm 2030. Trong đó tập trung vào những vấn đề như hoàn thiện cơ sở pháp lý về quản lý thuế đối với thương mại điện tử. Triển khai hóa đơn điện tử, xây dựng dữ liệu hoá đơn điện tử từ đó áp dụng trí tuệ nhân tạo. Phân tích hạn chế rủi ro, phát hiện gian lận trong nộp thuế. Luân chuyển chứng từ qua trục kết nối liên thông.

AI giúp phát hiện gian lận trong nộp thuế

Cùng với đó sẽ hỗ trợ cơ quan Hải quan xác định giá tính thuế, phân tích, quản lý rủi ro trong hoàn thuế, thanh tra, kiểm tra… Quản lý, giám sát giao dịch chứng khoán và phòng chống tội phạm trên thị trường chứng khoán. Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành tài chính, kết nối liên thông qua công nghệ Blockchain. Liên thông dữ liệu số bằng việc sử dụng trí tuệ nhân tạo. Nhằm phân tích những rủi ro trong công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước.

Những vẫn đề cần lưu tâm trong thời gian tới

Trong thời gian tới, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho rằng có 6 vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, lựa chọn và triển khai. Theo đúng quy định của pháp luật trong thời gian tới gồm:

– Thứ nhất, hoàn thiện cơ sở pháp lý về quản lý thuế đối với thương mại điện tử.

– Thứ hai, triển khai hóa đơn điện tử; xây dựng dữ liệu hoá đơn điện tử từ đó áp dụng trí tuệ nhân tạo. Phân tích hạn chế rủi ro, phát hiện gian lận trong nộp thuế. Luân chuyển chứng từ qua trục kết nối liên thông.

– Thứ ba, hỗ trợ cơ quan Hải quan xác định giá tính thuế, phân tích, quản lý rủi ro trong hoàn thuế, thanh tra, kiểm tra…

– Thứ tư, quản lý, giám sát giao dịch chứng khoán và phòng chống tội phạm trên thị trường chứng khoán.

– Thứ năm, xây dựng cơ sở dữ liệu ngành Tài chính, kết nối liên thông qua công nghệ Blockchain.

– Thứ 6, liên thông dữ liệu số; sử dụng trí tuệ nhân tạo nhằm phân tích những rủi ro trong công tác kiểm soát chi NSNN.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc yêu cầu các đơn vị chức năng thuộc Bộ tiếp tục nghiên cứu, đưa ra các đề xuất, kiến nghị. Trên cơ sở đó, Lãnh đạo Bộ Tài chính sẽ chỉ đạo để triển khai từng dự án đầu tư đảm bảo một cách nhanh, chính xác và phát huy được hiệu quả cao nhất.

Nguồn: Vneconomy.vn