Trung bình có hơn 440 doanh nghiệp Việt rời thị trường mỗi ngày

Trung bình có hơn 440 doanh nghiệp Việt rời thị trường mỗi ngày

12/05/2021 0 Tôn Diễm 337
3 phút, 50 giây để đọc.

Với ảnh hưởng của địa dịch Covid-19 và sự bùng phát, nhiều doanh nghiệp gặp phải khó khăn phải đóng cửa. Trong 3 tháng đầu năm 2021, theo số liệu của Tổng cục Thống kê, nguồn vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế đạt 973,1 nghìn tỷ đồng. Tướng ứng bình quân mỗi doanh nghiệp thành lập mới đăng ký với vốn hơn 15 tỷ đồng. Song cũng có rất doanh nghiệp đã tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, đạt đến khoảng 40.300, thậm chí phải ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể trong giai đoạn này.

Trung bình cả nước có hơn 480 doanh nghiệp lập mới, quay lại thị trường mỗi ngày trong ba tháng qua. Nhưng đáng buồn khi cũng có gần bằng số này các doanh nghiệp Việt phải rời khỏi thị trường.

Thống kê về Doanh nghiệp đăng ký hoạt động

Số lượng lớn Doanh nghiệp đăng ký hoạt động

Cụ thể, trong tháng 3/2021, cả nước có 11.171 doanh nghiệp thành lập mới. Số vốn đăng ký là 113.000 tỷ đồng và số lao động đăng ký 72.800 người. Tính tỷ lệ tăng 39% về số doanh nghiệp, giảm 37,1% về vốn đăng ký và tăng 27,8% về số lao động so với tháng trước đó.

Cũng trong tháng 3, vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 10,1 tỷ đồng. Con số này giảm 54,8% so với tháng trước và giảm 5,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, cả nước có 4.529 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng. Giảm 1,6% so với tháng 2 và tăng 32,3% so với cùng kỳ năm ngoái;

Tổng cục Thống kê cho biết, trong quý I, cả nước có 29.300 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới. Có 14.700 doanh nghiệp quay trở lại, giảm 1,4% và 0,5% so với cùng kỳ năm 2020. Bình quân mỗi tháng có gần 14.700 doanh nghiệp tham gia thị trường.

Với số doanh nghiệp thành lập mới, tổng vốn đăng ký đạt 447.800 tỷ đồng.Tổng số lao động là 245.600 người. Nếu tính cả 525.300 tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong ba tháng đạt 973.100 tỷ đồng

Thống kê Doanh nghiệp Việt rời khỏi thị trường

Có rất nhiều Doanh nghiệp phỉ rời khỏi thị trường mỗi ngày

 

Trong tháng 3, có 2.213 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn. So với tháng trước và cùng ký năm ngoái, tỷ lệ giảm 38,4% và giảm 9,7%. Có 3.458 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 32,7% và tăng 24,2% lần lượt so với tháng trước và cùng kỳ năm ngoái; 1.608 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 7,2% và tăng 22,2%.

Ngược lại, số doanh nghiệp rời khỏi thị trường tăng. Bao gồm tạm ngừng kinh doanh có thời hạn; hay ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể cũng tăng gần 16%, đạt 40.300. Trung bình mỗi tháng có 13.400 doanh nghiệp rút lui. Trong đó, số tạm ngừng kinh doanh có thời hạn tăng 28,2%; số đã hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 26,4%.

Đánh giá về tình hình sản xuất kinh doanh quý I/2021

Tình hình kinh doanh quý I/2021

Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý I/2021 cho thấy, 68,6% đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý I tốt hơn và ổn định so với cuối năm trước. 85% doanh nghiệp đánh giá xu hướng kinh doanh quý II sẽ tốt hơn so với quý I.

Tổng cục Thống kê cho rằng khả năng cạnh tranh của hàng hóa trong nước là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến hoạt động trong quý I. Ngoài ra, một số yếu tố khác cũng có sức ảnh hưởng lớn. Có thể nói đến như nhu cầu thị trường trong nước thấp; khó khăn về tài chính; thiếu nguyên, nhiên, vật liệu; không tuyển được lao động theo yêu cầu… Chỉ có 27,8% số doanh nghiệp được hỏi tăng đơn đặt hàng. Tình hình tương tự với đơn đặt hàng xuất khẩu. Chỉ có hơn 25% doanh nghiệp có số đơn hàng xuất khẩu mới cao hơn.

Nguồn: vnexpress.net